Algemene Voorwaarden:

PRIVACY:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke verplichting voor de WGBO. In dit dossier staan mijn aantekeningen over de voortgang van de sessies en tevens jouw persoonlijke gegevens.

In voorkomende gevallen kan ik, uiteraard na jouw expliciete toestemming, informatie opvragen bij een andere zorgverlener of jouw (huis)arts.

Om jouw privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met jouw privé gegevens. Dat betekent dat niemand anders dan ikzelf toegang heeft tot jouw dossier. Tevens ben ik gebonden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht omtrent jouw traject.

De sessies worden opgenomen met een geluidsbestand of video, voor jouw en mijn bescherming. Deze opnames worden in een beveiligde ruimte en op een externe schijf bewaard, tot maximaal 6 maanden na de laatste sessie (tenzij anders overeengekomen). Dit geldt ook voor het papieren dossier.

Gegevens uit jouw dossier kunnen indien nodig nog voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • informeren van andere zorgverleners (indien nodig) na afronding van jouw traject of bij verwijzing naar een andere zorgverlener. Uiteraard na jouw expliciete toestemming.
  • Intercollegiale toetsing (geanonimiseerd), voor opleidingsdoeleinden.
  • Voor financiële administratie.

 

DISCLAIMER:

Hypnose mag niet gezien worden als vervanging voor een medische behandeling, wél als aanvulling daarop. In sommige gevallen is toestemming van je behandelend arts nodig voordat we de sessies doen.

Ik help jou je patronen te doorbreken, maar het blijft jouw verantwoordelijkheid. Hypnotherapie neemt nooit de verantwoordelijkheid over jouw leven en jouw keuzes weg; het wijst je alleen naar nieuwe wegen. Wegen waarvan je je niet bewust was.  wat  Het is en blijft jouw keuze om daarin mee te gaan zodat je je weer sterker, vrijer en blijer kunt voelen.

Hypnose kan jou nooit iets laten doen wat jij niet wilt: jij hebt ten allen tijde de controle over het proces. Het is een samenwerkingsverband tussen cliënt en therapeut, om samen de beste resultaten te behalen.

 

BETALINGEN:

De sessies dienen vooruit betaald te worden, minimaal één week voor de datum van de sessie. De termijn van één week voor de sessie datum is vanwege voorbereidingstijd. In principe wordt het traject van 3 of 5 sessies (afhankelijk van het probleem waar we doorheen werken) in zijn geheel vooruit betaald, om er zeker van te zijn dat het traject wordt afgemaakt, tenzij anders overeengekomen. Een en ander om het meest optimale resultaat te kunnen bereiken.

Vervolgsessies of losse sessies na afloop van het initiële traject, kunnen per keer worden betaald.