fbpx

Algemene Voorwaarden:

PRIVACY:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke verplichting voor de WGBO. In dit dossier staan mijn aantekeningen over de voortgang van de sessies en tevens jouw persoonlijke gegevens.

In voorkomende gevallen kan ik, uiteraard na jouw expliciete toestemming, informatie opvragen bij een andere zorgverlener of jouw (huis)arts.

Om jouw privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met jouw privé gegevens. Dat betekent dat niemand anders dan ikzelf toegang heeft tot jouw dossier. Tevens ben ik gebonden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht omtrent jouw traject.

De sessies worden meestal opgenomen met een geluidsbestand of video, voor jouw en mijn bescherming. Deze opnames worden in een beveiligde ruimte en op een externe schijf bewaard, tot maximaal 6 maanden na de laatste sessie (tenzij anders overeengekomen). Dit geldt ook voor het papieren dossier. Slechts jouw email gegevens worden bewaard, tenzij jij aangeeft dat niet te willen.

Gegevens uit jouw dossier kunnen indien nodig nog voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • informeren van andere zorgverleners (indien nodig) na afronding van jouw traject of bij verwijzing naar een andere zorgverlener. Uiteraard na jouw expliciete toestemming.
  • Intercollegiale toetsing (geanonimiseerd), voor opleidingsdoeleinden.
  • Voor financiële administratie.

 

DISCLAIMER:

Hypnose mag niet gezien worden als vervanging voor een medische behandeling, wél als aanvulling daarop. In sommige gevallen is toestemming van je behandelend arts nodig voordat we de sessies doen.

Ik help jou je patronen te doorbreken, maar het blijft jouw verantwoordelijkheid. Hypnotherapie neemt nooit de verantwoordelijkheid over jouw leven en jouw keuzes weg; het wijst je alleen naar nieuwe wegen. Wegen waarvan je je niet bewust was.  Het is en blijft jouw keuze om daarin mee te gaan zodat je je weer sterker, vrijer en blijer kunt voelen.

Hypnose kan jou nooit iets laten doen wat jij niet wilt: jij hebt ten allen tijde de controle over het proces. Het is een samenwerkingsverband tussen cliënt en therapeut, om samen de beste resultaten te behalen. Omdat jouw inzet en samenwerkingsbereidheid essentieel zijn voor het succes van jouw programma, kan ik als therapeut geen garantie geven voor de te behalen resultaten.

Bij het niet afmaken van het traject kan geen geld worden teruggegeven: Wij gaan samen een samenwerkingsverband aan, waarbij het resultaat zowel voor jou als cliënt, als voor mij als therapeut belangrijk is. Derhalve is het belangrijk dat het traject wordt afgemaakt binnen de afgesproken tijdslimiet.

Wil je de afspraak verzetten, dan verzoek ik je dat uiterlijk 48 uur voor de afgesproken sessie te doen. Indien je niet verschijnt op een afspraak of verzuimt af te bellen, zal deze sessie vervallen (behoudens calamiteiten).

 

BETALINGEN:

De sessies dienen vooruit betaald te worden, minimaal één week voor de datum van de sessie. De termijn van één week voor de sessie datum is vanwege voorbereidingstijd. In principe wordt het traject van 3 of 5 sessies (afhankelijk van het probleem waar we doorheen werken) in zijn geheel vooruit betaald, om er zeker van te zijn dat het traject wordt afgemaakt, tenzij anders overeengekomen. Een en ander om het meest optimale resultaat te kunnen bereiken.

Vervolgsessies of losse sessies na afloop van het initiële traject, kunnen per keer worden betaald.

Aangezien ik geen overeenkomst heb met zorgverzekeraars, worden de sessies niet vergoed. De reden daarvan is dat ik ervoor heb gekozen vrij te kunnen beslissen over na scholingen en opleidingen die voornamelijk door opleiders in het buitenland worden aangeboden. Deze hebben geen accreditatie mogelijkheden binnen Nederland. De sessies zijn dan ook een investering in jezelf in in jouw toekomst. Wat je verandert met hypnose blijft voor de rest van je leven voor je werken.